Double Poutama

Double Poutama

Tahoraiti

Tahoraiti

Poutama

Poutama

Patiki

Patiki

Pounamu Niho Taniwha

Pounamu Niho Taniwha

Kaokao

Kaokao

NZTaniko

NZTaniko

Kaokao

Kaokao

Koura Taniko - Donation to Little Sprouts Charity

Koura Taniko - Donation to Little Sprouts Charity

Tohoraiti

Tohoraiti

NZTaniko

NZTaniko

31441200_10214770652207132_312365237968369073_n.jpg
34035342_10214981065547334_6496927952700178432_n.jpg