Double Poutama

Double Poutama

 Tahoraiti

Tahoraiti

 Poutama

Poutama

 Patiki

Patiki

 Pounamu Niho Taniwha

Pounamu Niho Taniwha

 Kaokao

Kaokao

 Roimata Toroa - Private Collection

Roimata Toroa - Private Collection

 Kaokao      

Kaokao

 

 

 Pou Tangata   

Pou Tangata

 

 Poutama   

Poutama